Mental träning

Säg hej till ditt bästa jag! Du har alla resurser du behöver.

Mental träning

Mental träning bygger på egen träning, där varje individ tar ansvar för sin egen situation  och för sitt eget liv, eller som Lars-Eric Uneståhl brukar beskriva det, man blir manusförfattare och regissör för sitt eget liv och får dessutom möjligehten att spela huvudrollen. Vi tror att varje människa har obegränsade resurser och att den viktigaste uppgiften med den mentala träningen är att hjälpa människor att både inse detta och att visa på vägarna till att utveckla och använda denna inneboende potential. Du har alla resurser du behöver.

Det är den personliga visionen, de långsiktiga målen och den regelbundna mentala träningen som skapar den glöd som ger oss en livslång motivation, livslust och livsglädje.

Tillåt dig att utvecklas och nå ditt allra bästa jag med oss.