NLP Coachning

Behöver du någon som finns med dig på vägen mot dina nya mål, någon som stöttar och inspirerar och som ger dig kraftfulla verktyg som tar dig ända in mål?

NLP (Neuro lingvistisk programmering)

Över hela världen är NLP känt som en av de metoder som ger bäst resultat när det gäller att förbättra individens förmåga att utvecklas. NLP används sen många år framgångrikt inom idrotten, närlisliv, personlig utveckling och inom hälsoområdet.

Som NLP-Coach finns jag med dig på vägen mot dina nya mål, kanske genom att stötta dig, ställa frågorna som du inte ställer själv, vara ett bollplank för dina tankar och idéer, inspirerar dig till ökad motivation mot nya resultat och ger dig verktyg som underlättar för dig på din resa dit.

Din utveckling märks inte bara hos dig utan även för din omgivning. Du mår och fungerar bättre och med förbättrad självbild  får du kontroll över dina känslor. Och när du mår bättre, stressar du mindre och blir då också effektivare som i sin tur skapar en bättre balans mellan ditt arbete och din fritid. Du når dina mål och har det bra på vägen dit.

Utvecklas som ledare

I ditt ledarskap, att jobba mer eller mindre, i att hitta och sätta nya mål, att ta reda på vad du vill göra, att uppnå förbättrad livsbalans eller att uppnå ökad självkännedom och personlig utveckling.

En ledare med ett starkt ledarskap får nöjdare medarbetare. Nöjdare medarbetare tycker det är roligare att jobba och som i sin tur syns i det ekonoimiska resultatet.